Community Update

Digital Empowerment Toolkit Now Available!

At World Pulse, we recognize the need for ongoing learning—for you and for your community! Our toolkits aim to provide the resources you need to advance your social change work.

We are excited to introduce our Digital Empowerment Trainers’ Toolkit, a dynamic resource to help you bring the benefits of connecting online to women in your community. Check it out today! »

SIMU YA MKONONI KWA WOTE

Maisha ya walemavu ina zarauliwa sana ndani ya dunia ya leo. Walemavu wengi hawana simu za mkononi, na iyo haiko muzuri vile. Tuna penda tujifuraishe ku njiya ya kuongeleshana kupitiya simu ya mkononi kama wengine watu.
Hali iyo inatokana kabisa na gisi haki zetu hazieshimike na watu kupitiya hali yetu ya ulemavu. Tuna tupiliwa, tuna achiliwa sana. Watu wenye kuwa wa zima hawaoni kama sisi ni watu ndani ya société .
Kwa mfano, ndani ya manyumba zetu, kama kunakuwa mtoto mulemavu, yeye haiko consideré sawa sawa na wengine watoto.Kama wana uziya watoto telephone, yeye habawezi mu uziya, na wana mutupiya maneno kusema: « toka pale wewe kilema, nawe uta fanya nini na simu ya mkononi ? , ninani ndiye unaweza kuita ambaye anaweza kukusikiya ? »
Ile yote haitupendezi, na inatuuzikisha sisi walemavu.
Ndiyo maana, tuna omba kwa wakubwa wa nchi wa saidiye wale walemavu wote ambao wanakosa gisi ya kujiuziya simu ya mkononi, wala wale ambao wana ishi ndani katika jamaa ambayo hawazaliwe ndani.

English translation by community member Celya

Mobile phone for all

The life of disabled people is greatly despised in today’s world. Many disabled people do not have mobilephones and that is not right. We would love to talk to each other with mobile phones just like everyone else.
People do not respect us because of our state of disability. We feel left out, disregarded. People without disabilities do not consider us to be part of the society. For example in our families, if a child is born with a disability, it does not get treated like other children. When parents buy mobile phones for their children, they do not buy one for their disabled kid and they throw insults at him/her such as “get off, you, handicap! What would you do with a mobile phone? Who will call you and who will want to hear what you have to say?”
We, the disabled, are not happy with all of that and that is why we are asking the authorities of our country to help disabled people who cannot afford to buy mobile phones for themselves and the disabled people who leave with foster families.

Comments

Edka's picture

Simu ya mkononi

Bonjour Mangaza,
Je ne sais pas si j'ai bien compris mais vous parlez des téléphones portables, n'est-ce pas. Peut-être il serait bien de mettre un post sur le forum de 'Resource Exchange' où des personnes pourraient éventuellement aider.

Bien de choses,

Edith

Mangaza's picture

Aksanti kwa kutuongezeya mawazo

Bonjour Edka.

Kwa kweli, ni ile unasema( téléphones portables). ndiyo ingekuwa vema watu wote ndani ya kundi wawe nayo.
Aksanti sana kwa kutuongezeya mawazo. tuta fanya ile unasema.

Kwa kuonana.

MANGAZA

Celya's picture

Translation in English

Mobile phone for all

The life of disabled people is greatly despised in today’s world. Many disabled people do not have mobilephones and that is not right. We would love to talk to each other with mobile phones just like everyone else.
People do not respect us because of our state of disability. We feel left out, disregarded. People without disabilities do not consider us to be part of the society. For example in our families, if a child is born with a disability, it does not get treated like other children. When parents buy mobile phones for their children, they do not buy one for their disabled kid and they throw insults at him/her such as “get off, you, handicap! What would you do with a mobile phone? Who will call you and who will want to hear what you have to say?”
We, the disabled, are not happy with all of that and that is why we are asking the authorities of our country to help disabled people who cannot afford to buy mobile phones for themselves and the disabled people who leave with foster families.

Cecile

Celya's picture

Mangaza, uko na sheriya!

Kabisa, nimesoma byenye umeandika. Batu hapa inje hawaheshimiyanake, sasa saa banaona mutu mwenye iko ba bulema fulani, banamukoseaka adabu banasahau kama naye ni kiumbe cya Mungu.

Cecile

Magazine »

Read global coverage through women's eyes

Inside Congo's Growing Sisterhood

Inside Congo's Growing Sisterhood

Community »

Connect with women on the ground worldwide

Face to Face with the U.S. Special Envoy to DRC

Face to Face with the U.S. Special Envoy to DRC

Campaigns »

Be heard at influential forums

WWW: Women Weave the Web

WWW: Women Weave the Web

Programs »

Help us train women citizen journalists

World Pulse Voices of Our Future

World Pulse Voices of Our Future

Blog »

Read the latest from World Pulse headquarters

Highlights of the 2014 World Pulse LIVE Tour

Highlights of the 2014 World Pulse LIVE Tour

Partners »

Join forces with our wide network of partners

Nobel Women's Initiative

Nobel Women's Initiative