Community Update

World Pulse Toolkits Available!

At World Pulse, we recognize the need for ongoing learning—for you and for your community! Our toolkits are all available here.

We are especially excited to share our signature Citizen Journalism and Digital Empowerment Curriculum. Start learning today!

WA MAMA WA LEMAVU NA TECHNOLOGIA

Sisi ni wa mama wa lemavu wanao patikana mu Province ya Sud-Kivu, Ville ya Bukavu, Commune ya Ibanda, Quartier Lycée Wima.
tuna tumika ndani ya Association pour l’Encadrement et la Promotion Integrale des Femmes vivant avec Handicap(AEPIFHA). tuna usika na kazi ya kushona ma sakoshi na manguo, tuna tengeneza piya ma poupées de voiture, broderie…
kwa kweli, technologia ni ya maana sana katika maisha ya wa watu kwa siku izi, ndiyo maana ina itajika ku funzwa ili watu wote wawe na ujuzi wa technologia, na kwa zaidi kwetu sisi walemavu.
sisi walemavu tuna kutana na vizuwizo mbalimbali vyenye havi ruhusu tu participer kabisa ku tumikisha internet.
kati ya ivyo vizuwizo tuna weza taja : distance, makuta ya kulipa gari ao moto, kuwa kidogo kwa salle ambayo tuna tumikiya ndani, kukosa viti vya kuikaliya, kuto kutosheleya kwa machine(Ordinateurs), piya kukosa moto ya umeme.
Tuna ishi mbali na Centre yetu ya informatique, kuna kuwa karibuni 6 Kmya distance. mara mingi tuna shinda kuenda ako ju ya hali ya nvula na ya ulemavu wetu japoiyo, tungependa tuwe na fika ako kila siku.
Mara kwa mara tuna kosa gisi ya kuenda ako kwa kukosewa na makuta ya kulipa gari. mara ingine, wa dereva wanakataa ku tubeba ju ya hali yetu ya ulemavu, na inatuma tuna kosa kupaenda.
Tunapo fika ndani ya Centre, tuna kosa machine(Ordinateur) ya kutumikiya kwa sababu ziko kidogo, na biti ya kuikaliya ina lumisha mgongo kwa maana ni za mubaya.
Moto ya umeme nayo haikuwake kila siku. ile yote inatuma hatu participer au maximum ku tumikisha internet.
Kwa kusaidiya wengine wa mama na ma binti ku tumikisha internet, tuna fanya sensibilisation ju ya kuamusha wenzetu, na tuna endeleya kuifanya, piya tuna julisha watu kuusu internet.
Kwa leo, ndani ya Association yetu, tuna kuwa na watu 6 wanao jifunza kutumikisha internet ku Centre World Pulse Mama Shujaa. kupitiya iyo Centre, tulisha kujuwa namna ya kuongeya na watu wa duniya nzima, kupitiya technologia, tuna andika na wana tuandikiya.
Kuona wamoja wetu wana kuwa na ujuzi kidogo, tuna omba kwa ma Compagnies za technologia kutiya connexion ya hali nzuri na ya kila siku ; na kwa Gouvernement itu tiliye moto ya kila siku na kwa wakati. maji piya inaitajika.

Comments

Elie's picture

Bonjour Mangaza

Je n'ai pas pu lire ce que vous avez écrit mais je présume que c'est un sujet concernant la technologie et peut être les femmes. Et je peux dire que vous faites un travail vraiment très apprécié en RDC pour initier les femmes a l'informatique malgré les moyens très limites. Je ne peux que vous féliciter et vous encourager dans ce sens. Car la technologie de nos jours est devenue un outil très efficace et indispensable de travail et d'action.

Merci de votre engagement et surtout bon courage.

A bientôt

Élie

Mangaza's picture

Aksanti!

Elie aksanti kwa kututiya moyo. kuusu uteteyaji ya sheriya ya wa mama. kwa kweli, tutaendeleya ku andika ili tuone ya kwamba kupitiya iyo kuandika, tunaweza teteya haki zetu sisi wa mama, na kwa zaidi sisi walemavu.

MANGAZA

Magazine »

Read global coverage through women's eyes

PHOTO ESSAY: The Dreams in Their Eyes

PHOTO ESSAY: The Dreams in Their Eyes

Community »

Connect with women on the ground worldwide

On Women's Agency in Southern Africa

On Women's Agency in Southern Africa

Campaigns »

Be heard at influential forums

WWW: Women Weave the Web

WWW: Women Weave the Web

Programs »

Help us train women citizen journalists

World Pulse Voices of Our Future

World Pulse Voices of Our Future

Blog »

Read the latest from World Pulse headquarters

Welcome, Women in the World!

Welcome, Women in the World!

Partners »

Join forces with our wide network of partners

Nobel Women's Initiative

Nobel Women's Initiative