Community Update

Digital Empowerment Toolkit Now Available!

At World Pulse, we recognize the need for ongoing learning—for you and for your community! Our toolkits aim to provide the resources you need to advance your social change work.

We are excited to introduce our Digital Empowerment Trainers’ Toolkit, a dynamic resource to help you bring the benefits of connecting online to women in your community. Check it out today! »

FEMMES VIVANT AVEC HANDICAP

ASSOCIATION D’ENCADREMENT POUR LA PROMOTION INTEGRALE DES
FEMMES VIVANT AVEC HANDICAP(AEPIFHA)

Sisi ni wa mama wa lemavu wanao patikana mu République Démocratique du Congo(RDC), pa Sud-Kivu /Bukavu /Lycée Wima.
Objectif yetu ni kupiganisha ukosefu ya wa mama walemavu kutoka mu hali ya kuomba njiyani na ku jitegemeya.
Tuna fanya kazi ya mikono sawa vile : coupe et couture, artisanat, broderie, kuchona sakoshi ya modele mbalimbali.
Tuna fundisha piya wengine wa mama na ma binti iyo kazi kusudi tufikiye ku lengo ya kujitegemeya.
Kwa leo, tungali na tumikiya tu apa Bukaku, lakini tuko na jifunza namna ya kuingiya ku ma interieur kwa kuanza iyo kazi kusudi mama mlemavu wa ku interieur ajisikiye naye kama ni mtu sawa sawa na wanawake wengine na anafaa ndani ya société, ili ajuwe namna ya kujigaramiya kupitiya iyo kazi ya mikono.
Tuko tuna fanya sensibilisation ili iyo kazi iendeleye mbele mu ku teteya haki ya mama mlemavu. Maana tuna fikiriya kwamba ita saidiya ku badirisha duniya nzima.

Coordinatrice Fariala Mangaza
E-mail :aepiphaasbl@gmail.com
Tél: 0997354291
Siège : lycée wima/Bukavu/RDC .

English translation by community member Celya

Women living with disabilities

We are the mothers with disability from the Democratic Republic of Congo in the South of Kivu / Bukavu / Lycée Wima.
Our objective is to fight against street begging and strive for self reliance for disabled women. We work using our hands for instance we work as dressmakers, handcraft, embroidery, making hand bags of different designs.

We are also sharing this knowledge and teaching other mothers and girls so that we can reach a level of self reliance. As we speak, we are only based in Bukavu but we are looking into possible ways of operating in remote rural areas. We would like disabled women living in remote rural areas to start this kind of work because it will make them feel like they are as human as any other women and that they are useful to their community plus this work will empower them financially.
We are advocating for the rights of disabled women and for this work to keep going on because we believe that it will help and change the whole world.

Coordinator Fariala Mangaza
E-mail :aepiphaasbl@gmail.com
Tél: 0997354291
Located: Lycée Wima / Bukavu / DRC .

Comments

Cali gal Michelle's picture

Mangaza- I applaud you for

Mangaza-
I applaud you for your diligence in fighting for rights of those with disabilities. I know from my own experience there are challenges that most can not understand. It is my hope that attitudes will change and resources will be available around the world. We stand with you as you continue on your path.

Let us Hope together-
Michelle
aka: Cali gal

Listener
Sister-Mentor
@CaliGalMichelle
facebook.com/caligalmichelle

Mangaza's picture

Aksanti sana Michelle kwa

Aksanti sana Michelle kwa kusoma journal yangu. nafurai kuona unajuwa histoire kidogo kuusu maisha ya wa lemavu. nasi ombi letu na matumaini yetu ni ku badirisha hali kupitiya ku andika; ili duniya yote isikiye sauti ya mama mulemavu, maana kupitiya ile, kuna weza kuwa mabadiriko.
Tuta endeleya kuandika ju ya walemavu na ku wateteya, ili tuone kama tuta toka mu maisha ya kulomba.

MANGAZA

Mangaza's picture

jambo

siku mingi sipate,habariyako lakini tungali tupamoja natunaendelea kutumika kama kawaida tenawamama walemavu wanakusalimu sana natunachunga mchango wako kwanjia yamashauri

MANGAZA

Celya's picture

Translation in English

Women living with disabilities

We are the mothers with disability from the Democratic Republic of Congo in the South of Kivu / Bukavu / Lycée Wima.
Our objective is to fight against street begging and strive for self reliance for disabled women. We work using our hands for instance we work as dressmakers, handcraft, embroidery, making hand bags of different designs.

We are also sharing this knowledge and teaching other mothers and girls so that we can reach a level of self reliance. As we speak, we are only based in Bukavu but we are looking into possible ways of operating in remote rural areas. We would like disabled women living in remote rural areas to start this kind of work because it will make them feel like they are as human as any other women and that they are useful to their community plus this work will empower them financially.
We are advocating for the rights of disabled women and for this work to keep going on because we believe that it will help and change the whole world.

Coordinator Fariala Mangaza
E-mail :aepiphaasbl@gmail.com
Tél: 0997354291
Located: Lycée Wima / Bukavu / DRC .

Cecile

Mangaza's picture

jambo

yanilipenda,nikusalimie kwajina yawamama walemavu wote,tunasema askanti kwakutugeuzia malalamiko yetu kwalugaya kingereza,sisiwalemavu tulikosaka bahati,yakwenda kumasomo kufatana namajamaa zetu.sasaivi tunakuwawatu wazima ikonatupasouci sana nakama tunapata mwenye anaweza kutusaidia kutufungulia ata centre yamajifunzo yakifaransa itatusaidia sana.

MANGAZA

Magazine »

Read global coverage through women's eyes

Inside Congo's Growing Sisterhood

Inside Congo's Growing Sisterhood

Community »

Connect with women on the ground worldwide

PAKISTAN: They Went to School and Never Came Back

PAKISTAN: They Went to School and Never Came Back

Campaigns »

Be heard at influential forums

WWW: Women Weave the Web

WWW: Women Weave the Web

Programs »

Help us train women citizen journalists

World Pulse Voices of Our Future

World Pulse Voices of Our Future

Blog »

Read the latest from World Pulse headquarters

Announcing Our Prize Winners!

Announcing Our Prize Winners!

Partners »

Join forces with our wide network of partners

Nobel Women's Initiative

Nobel Women's Initiative